กิจกรรมของศาล

Event

Title:
กิจกรรมของศาล
When:
ศ, 15. กุมภาพันธ์ 2019, 07:00 นาฬิกา
Category:
โครงการ/กิจกรรมของศาล
Hits:
31
Created by:
นางสาวมนสิชา อินทะมูล

Description

กลุ่ม 1 เข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) และสดุดีวีรชนคนกล้าเขลางค์นคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อนุสาวรีย์เจ้าพระยาสุลวลือไชยสงคราม ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์-ลำปาง-งาว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง